Creatieve Muziek- en/of Schrijftherapie

Wat is Creatieve Therapie?

“Creatieve Therapie” is een verzamelnaam voor diverse soorten psychotherapie die een beroep doen op de creativiteit die in iedereen aanwezig is.
Gevoelens worden tijdens Creatieve Therapie op non-verbale wijze geuit.
Door middel van bijvoorbeeld schilderen, muziek maken, toneelspelen en dansen worden gevoelens en problemen uitgebeeld en onderzocht.
Het doel van Creatieve Therapie is het (h)erkennen van problemen en het vervolgens in gang zetten van processen van acceptatie, verandering en persoonlijke ontwikkeling.
Het geeft inzicht in de innerlijke conflicten en bevordert de verwerking.

Hoe werkt Creatieve Therapie?

Tijdens de Creatieve Therapie ben je actief en fysiek bezig met klachten.
Het biedt een veilige manier om te experimenteren met het uiten van emoties.
Het non-verbale aspect van de therapie creëert wat afstand waardoor het gemakkelijker wordt om gevoelens bloot te leggen en te delen.
Ook kunnen in een beschermde en natuurlijke omgeving conflictsituaties worden uitgeprobeerd en persoonlijke grenzen kunnen worden opgezocht en verlegd.
Hiernaast wordt je uitgedaagd en stimuleert het creatief bezig een nieuwe manier van kijken naar problemen en oplossingen.
Het artistieke resultaat is bij Creatieve Therapie niet het doel, maar een middel tot ontwikkeling en genezing.

Hoe lang duurt een sessie Creatieve Therapie?

Het inschatten van hoeveel sessies een persoon nodig heeft is maatwerk.
Dit is namelijk afhankelijk van de klachten en behoefte. Uit ervaring blijkt dat er gemiddeld 8-10 sessies nodig zijn om aan de knelpunten te werken en of passende en gezonde gewoontes te integreren. Bij de DoReMi-Therapie werken we in sessies van 8 keer.
Bij de ‘Write (right) with me therapie’ zijn dit gemiddeld 5 sessies.

Hoe verloopt de intake?

We werken vanuit de behoefte die een persoon heeft. Muziek beluisteren, muziek maken en schrijven staan daarbij centraal. Bij de intake wordt de behoefte in kaart gebracht en een passende werkwijze besproken.

Met welke Creatieve Therapievorm werken we bij Singphony?

Muziektherapie: Geluid kan een sterke inwerking op ons hebben. We werken met klanken en instrumenten en geven uiting aan gevoelens. Ook kiezen we zelf muziek uit en onderzoeken we wat de verschillende muzieksoorten met ons doen. Naast het bezig zijn met klank wordt er gepraat over de ontdekte en ervaren emoties, zodat heling kan ontstaan.

Bij Singphony werken we tijdens de muziektherapie o.a. met de door onszelf ontwikkelde DoReMi- methode, hierin staat het werken vanuit de toonladder (*) centraal

(*) De toonladder als metafoor voor de tonen in de akkoorden van het leven

Een toonladder is een reeks noten die op een rij zijn gezet van laag naar hoog of hoog naar laag. Zo’n verzameling noten is de basis waar een muziekstuk van is gemaakt. De majeur en de mineur toonladders zijn toonladders die uit 7 verschillende noten bestaan. De achtste noot is weer dezelfde als de eerste. De majeur zijn de hogere tonen (blijere) en de mineur  lagere (droevige) tonen.

Een akkoord is een samenklank van minimaal 3 tonen. Deze tonen moeten dus tegelijk klinken of zo vlak na elkaar dat je het als een samenklank ervaart. Dit dus in tegenstelling tot een toonladder waarvan je juist de tonen ná elkaar speelt.

Het leven bestaat uit verschillende gebeurtenissen (noten).
Sommige gebeurtenissen zijn  vreugdevol oftewel majeur en sommige vol verdriet oftewel mineur. Samen maken zij de akkoorden van het leven.  Omdat binnen de tonen van het leven ( noten) de 8e toon (noot) altijd dezelfde is als de eerste, is het van belang om verandering aan te brengen in de toonhoogte (1e noot) van het leven.

Schrijftherapie: Gedachten omzetten in woorden op papier kan een sterke inwerking op ons hebben. Wanneer je emoties en piekergedachten opschrijft, word je rustiger, je schrijft het van je af. Door het schrijven plaats je zaken in een ander perspectief. Je leert ze cognitief te verwerken, je begrijpt bepaalde zaken anders en dat leidt vaak tot een beter relativeringsvermogen.

Wat is het doel van Creatieve muziek -en schrijftherapie?

In de sessies werken we aan de noten en akkoorden van het leven van de betreffende persoon met als doel dat de persoon een nieuw muziekstuk over haar/zijn leven schrijft.
Dit zal leiden tot vernieuwde inzichten en zal handvatten geven in het proces waarbij zij/hij leert om zich los te maken van bijvoorbeeld: faalangst, een negatief zelfbeeld of gaat aan de slag met grenzen stellen en bewaken etc.

Advertisement