Liefde onder de loep

Singphony & oi Filoi (Vriendschap)  nemen liefde onder de loep

Liefde onder de loep was een avond waarbij de zanggroep Singphony zichzelf presenteerden met als thema liefde (in de breedste zin) . Het was een avond met vorming en vermaak. De liefde werd vertaald door zang, verhalen, muziek en poëzie.

Het thema liefde speelt altijd een rol in ieders leven, niet perse in de vorm van EROS (erotiek) maar ook in de vorm van (genegenheid) STORGE (vriendschap) PILIA, en CHARIS (liefdadigheid) de manier waarop men dit beleefd wordt meestal beschreven, bezongen in poëzie en muziek: Een vorm om uiting te geven aan deze gevoelens.

Wij wilden dit graag delen met de bewoners uit het Oude Westen. Tevens wilden wij dit thema aanhalen om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Hierin is de ‘gezonde liefde’ uitgebreid aan de orde gekomen.
Na ieder muziek , poëtisch of gezongen stuk was er een interactie tussen het publiek en Singphony en haar oi Filoi (vrienden) over het betreffende thema in het stuk. Verdeeld zoals de bovengenoemde liefdesuitingen.
Singphony is ervan overtuigd dat het goed is voor bewoners om met elkaar de liefde te delen; voor elkaar en voor de wijk.

Advertisement