Songs for survival

Songs for Survival’ is een sociaal project waarmee onderzoek is gedaan naar de resilience-skill: social resilience, oftewel het vermogen van mensen om veerkrachtig te reageren op veranderingen in hun omgeving. Singphony is deze uitdaging aangegaan in samenwerking met Stichting Little Wotan, die samenwerkingsprojecten ontwikkelt voor de stad. Singphony is een platform voor jongeren om hun zangkwaliteiten te ontwikkelen en hun karakter te vormen.

De meiden van Singphony zijn aan de slag gegaan met vagen als: wat betekent het om als jonge meid op te groeien in de stad, met een nog onbekende toekomst voor je, nog onzeker van wie je bent of wat je wilt worden? Welke adviezen volg je op of sla je af? In hoeverre beweeg je mee en wanneer trek je een grens? Welke emotionele shocks en stresses ervaar je? Welke rol speelt de culturele achtergrond, familietradities en – waarden, rituelen en verhalen in hun ‘reis’ naar de toekomst? De antwoorden op deze vragen heeft Singphony gebruikt als inspiratie voor hun liederen die zij tijdens het ‘Songs for Survival’-concert zullen laten horen

Advertisement